Main Pages

By Region

Pages

Resources

tessapiworks@gmail.com

Introductory Description: 

Welkom mijn naam is Tessa, ik ben open en nieuwsgierig naar alles wat zich aandient in het Nu, allerlei fijne dan wel onprettige fysieke, emotionele en mentale ervaringen en het Niet Weten hierover toelaten. 

 

Welcome, my name is Tessa, I am open en curious to everything in the Here and Now, all kinds of nice or unpleasant physicall, emotional and mental experiences and to allow the not knowing. 

What have you learned as a result of studying the Diamond Approach?: 

Ik ben veel en veel meer dan ik vanuit mijn vertrouwde beelden over mezelf, de ander en de wereld wil doen geloven. Dat is een hele geruststellng, steeds weer verrassend en een levenslange exploratie. 

 

I am much, much more than I want to believe from my familiar images about myself, the other and the world. That is quit reassuring, always surprising and a lifetime of exploration

What would you like your potential students to know about you as a teacher of the Diamond Approach?: 

Ik ben nieuwsgierig naar elke ziel, wat hen drijft en hoe ieder meer zijn/haar potentie kan leven. Ik heb mijn eigen psychotherapiepraktijk in het centrum van Amsterdam.

 

I am curious about every soul, what drives them and how everyone can live their potential more and more.  I have my own psychotherapy practice in the center of Amsterdam.

What attracted you to the Diamond Approach?: 

Dat ik niets hoef te weten maar kan vertrouwen op dat wat zich Nu aandient. 

 

That I don't need to know anything but can rely on what presents itself just in the moment.

What is most important for people to understand about the Diamond Approach?: 

Nieuwsgierigheid, toestaan van wat 'hier' is en mildheid naar jezelf en naar het Mens-Zijn in alles wat we zijn.  

 

Curiosity, allowing of what is present and compassion towards oneself and towards the Human Being in all what we are. 

 

 

Subscribe to the Diamond Approach

 
See past editions of the Diamond Approach newsletter