Main Pages

By Region

Pages

Resources

fredvandermeer@online.nl

What have you learned as a result of studying the Diamond Approach?: 

Spiritualiteit met de beide benen op de grond heeft mijn passie. Het onderzoek in de oneindige diepte van wie ik ben en wat ik hier op aarde als mens te doen heb. Met als belangrijke ingang van het onderzoek telkens weer mijn lijfelijk gevoelde ervaring in aanwezigheid in het huidige moment. Het toelaten van mijn gevoeligheid zonder enige druk en het vertrouwen in de ontvouwing van mijn proces vanuit een vriendelijke nieuwsgierigheid. 

Daarbij is het open contact tussen jou en mij essentieel om je te kunnen overgeven aan dat wat zich in een sessie blijkbaar wil voltrekken om je meer helderheid te geven in je bestaan. 

 

Spirituality with both legs on the ground is my passion. Inquiry into the endless depth of who I am and what I want to do as a human being here on earth. With one of the main entrances my bodily felt experience in the present moment. Allowing my sensitivity without any pressure out of a friendly curiosity. 

An open contact between you and me is essential to be able to surrender to that what in a session apparently wants to unfold to give more clarity into your existence. 

What would you like your potential students to know about you as a teacher of the Diamond Approach?: 

Sinds 2000 heb ik mijn praktijk in lichaamsgerichte psychotherapie en geef ik trainingen binnen Gay Tantra met mijn partner. Ik heb praktijk in Amsterdam en Utrecht.

 

Since 2000 I have my own practice in body-oriented psychotherapy and give courses in Gay Tantra with my partner. I have practice in Amsterdam and Utrecht.

 

Subscribe to the Diamond Approach

 
See past editions of the Diamond Approach newsletter