Main Pages

By Region

Pages

Resources

Event_Utrecht_2019_09_21

September 21, 2019
10:00 am - 05:00 pm
Utrecht, Netherlands

In de training leer je hoe je jouw levensenergie kunt bevrijden uit de handen van de innerlijke criticus.

De training bestaat uit twee aspecten:

- Het beoefenen van zelfonderzoek zoals dat in de Diamond Approach is ontwikkeld.

- Bewustwording van onze innerlijke criticus en oefenen met de vele manieren waarop we ons van de negatieve invloed ervan kunnen bevrijden.

Wie denk je dat je bent en wie ben je echt?

Wie we denken dat we zijn wordt o.a. bepaald door - onbewuste - aangeleerde overtuigingen, zelfbeelden en oude gewoontes. Onderliggende angsten uit onze jeugd rond overleving en sociale uitstoting spelen een belangrijke rol in het tot stand komen en vasthouden aan deze gevormde identiteit.

De innerlijke criticus heeft als taak om onze identiteit te bewaken en voort te zetten.

Willen we werkelijk ontdekken wie we echt zijn en dit in ons leven tot bloei laten komen dan zullen we ons van de invloed van de innerlijke criticus  moeten bevrijden.

Zelfonderzoek ontwikkelt ons vermogen om zonder oordeel ruimte te bieden aan wat we ervaren. We leren daarmee ook diep te luisteren naar de (subtiele) signalen in ons lichaam.

Door dit proces  komen we in contact met Zijnskwaliteiten zoals vertrouwen, nieuwsgierigheid, openheid, kracht, wil en compassie, die diepere vervulling geven in ons dagelijks leven. 

Name: Alex Adler

Email: alexadler@casema.nl

Phone: 0636042420

Schedule: 

Tien zaterdagen van 10.00 tot 17.00
21 september 2019
12 oktober 2019
2 en 30 november 2019
14 december 2019
11 januari 2020
8 en 29 februari 2020
21 maart 2020
18 april 2020

Fees: 

€1210,- incl. 21% BTW

Meld je aan voor 1 september bij Alex Adler via alexadler@casema.nl.

Teacher(s)

Nijverheidsweg 16
Utrecht
Netherlands
NL

Subscribe to the Diamond Approach

 
See past editions of the Diamond Approach newsletter