Main Pages

By Region

Pages

Resources

Online_Nederlands_2020_08_28

August 28 - August 30, 2020
04:00 pm - 01:30 pm
Netherlands

Door de komst van het coronavirus is de mensheid geconfronteerd met nieuwe en uitzonderlijke omstandigheden. Onze vertrouwde ego-identiteit, die gebaseerd is op wie we zijn qua werk, gezondheid en sociale contacten, kan in deze nieuwe situatie vaak minder op gewoontes steunen.

Om de overgang van ego-identiteit naar onze spirituele aard tem aken is het behulpzaam om een diep impliciet vertrouwen te hebben dat niet afhankelijk is van uiterlijke omstandigheden. In de Diamond Approach noemen we dit 'basisvertrouwen'.

In het weekend gaan we onderzoeken welke obstakels deze kwaliteit in de weg staan, waardoor er ruimte komt om de directe ervaring van basisvertrouwen toe te kunnen laten.

Fees: 

€75,-.

Teacher(s)

Zoom Online
Netherlands
NL

Subscribe to the Diamond Approach

 
See past editions of the Diamond Approach newsletter